ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

Ministry of Planning and Investment

MPI New Logo

ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ UNFPA ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

January 05, 2022 00:00 AM

 

ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ກອງປະຊຸມລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ UNFPA ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດອິນຊີຊຽງໃຫມ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ  ຮ່ວມກັບທ່ານ ນາງ ມາລ່ຽມ ເອຄານ ຜູ້ ຕາງຫນ້າອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ, ມີ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນກອງປະຊຸມລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ UNFPA ໃນໄລຍະຜ່ານມາພ້ອມດ້ວຍແຜນງານຕໍ່ຫນ້າ ແລະ ການສະເຫນີຂໍເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ໍານັບຂອງທ່ານຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຕໍ່ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ UNFPA ຮອບວຽນທີ5 ສົກປີ 2017-2021ຖືກສ້າງຕັ້ງ ຂື້ນພາຍໃຕ້ ຂອບແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດLaoPDR-UN Partnership Framework (UNPF) ແລ້ວຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນແຜນງານການຮ່ວມມື ທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາກະຊວງຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະເດັກແຫ່ງຊາດ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ); ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຮອບວຽນທີ6(ສົກປີ2017-2021) ທີ່ຜ່ານມາ, ແຜນງານ ດ້ານປະຊາກອນແລະການພັດທະນາເຮົານີ້ ກໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລາຍດ້ານຕໍ່ກັບຂົງເຂດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍການຮ່ວມມື ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຂະແຫນງການ, ໄລຍະຜ່ານມາສໍາລັບແຜນງານ ຂອງພວກເຮົາກໍ່ຍັງ ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ນີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທຸກຂົງເຂດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ສຳລັບແຜນງານຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ລະ ຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນໄລຍະໃຫມ່ ສົກປີ 2022-2026 ນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ ຂອບການຮ່ວມມືການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາດຊາດ (UNSCDF) ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ IX (NSEDP 9) 2021-2025,

ປະຈຸບັນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ພວມກະກຽມຂະບວນການສ້າງແຜນງານ ຮອບວຽນທີ 7 ສົກປີ 2022-2026, ຊຶ່ງສອດຄ່ອງ ແລະ ຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ແຜນບູລິມະສິດຂອງ ສປປ ລາວດ, ລວມທັງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ ກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນແລະການພັດທະນາ ICPD25 ທີ່ນະຄອນໄນໂຣບີ, ເພື່ອໃຫ້ກອບແຜນງານ “ນາງນ້ອຍ “ ແລະ ແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄດ້ບັນລຸຕາມເປົ້າຫມາຍປີ 2030, ຈິງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເລັງ ໃສ່ແຜນດໍາເນີນງານວ່າດ້ວຍປະຊາກອນແລະການພັດທະນາເປັນຫຼັກຫມາຍສໍາຄັນ.

 


ກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດCOVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ.

August 12, 2020 00:00 AM

ຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 32/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ເມສາ2020 ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມຂື້ນ ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2020 ທີ່ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທືນ, ໂດຍ ການເປັນ ປະທານ&...


ອ່ານຕື່ມ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຕ່າງໜ້າເຊັນ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ແລະ ບໍລິສັດຄູນມີໄຊກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຂົວທາງ (KMX) ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນພະລັງງານເອໂວລູຊັ່ນ (EPIC) ປະເທດສິງກະໂປ.

August 10, 2020 00:00 AM

ບໍລິສັດຄູນມີໄຊກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວທາງ (KMX) ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນພະລັງງານເອໂວລູຊັ່ນ (EPIC) ປະເທດສິງກະໂປ ສົນໃຈລົງທຶນສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ ທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຂະໜາດ 1.000 ເມກາວັດ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງແຂວງເຊກອງ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປປະເທ...


ອ່ານຕື່ມ

ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຳມະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ.

August 10, 2020 00:00 AM

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດແລະບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ ປີ 2020, ການເຊື່ອມສານຍຸດທະສາດສີຂຽວເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະເປັນການພັດທະນາທີ່ນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ຈຳກັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.<...


ອ່ານຕື່ມ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ເນັ້ນຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ໃຫ້ການນຳແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະໄຊຍະບູລີ ເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

August 11, 2020 00:00 AM

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍ້ຽມຍາມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະຕິດຕາມການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສອງແຂວງ ດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງທຳອິດໄດ້...


ອ່ານຕື່ມ

ສະໝັບໜຸນໂດຍ ໂຄງການລາວ 033​: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2020. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 217020, ແຟັກ: 021 217010

ອີເມວ: info@mpi.gov.la or info.mpi2020@gmail.com