ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

Ministry of Planning and Investment

MPI New Logo

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ປະຈຳປີ 2021

January 05, 2022 00:00 AM

  

 

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຖິຕິທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2021 ໃນ ວັນທີ 20 ທັນວາ ປີ 2021 ດ້ວຍລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບທາງໄກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມ ໂດຍທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີ ຄະນະນຳ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ບັນດາທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າ, ບັນທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຄະນະນໍາສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ແລະ ວິຊາການສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ລວມທັງໝົດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບທາງໄກ ຈຳນວນ 115 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນທົບທວນຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານນິຕິກຳສະຖິຕິ, ແຜນການ, ຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິິແຫ່ງຊາດໄລຍະ 5 ປີ, 1 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ການກະກຽມບູລິມະສິດວຽກງານ ການຜະລິດສະຖິຕິທາງການໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອສືບຕໍ່ດ້ານການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ທັນເວລາ ໃນການຕອບສະໜອງສະຖິຕິ ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ວາລະສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ມີພັນທະ ແລະ ຮ່ວມໝາຍໝັ້ນ, ສຳຄັນຍິ່ງກ່ວານັ້ນກໍ່ຍັງເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; ນອກນັ້ນໄດ້ປຶກສາຫາລືບາງເນື້ອໃນ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍໃນຄື: 1.ວຽກນິຕິກຳ: ທົບທວນຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 19/ນຍ ວ່າດ້ວຍຂອງການຈັດຕັ້ງລະບົບສະຖິຕິສາຍຂວາງ; ຮ່າງຂໍ້ກຳນົດລະບອບລາຍງານ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ; 2. ສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທົ່ວລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  5 ປີ ແລະ ປີ 2021,  ທິດທາງແຜນ 5 ປີ ແລະກໍານົດແຜນຈຸດສຸມປີ 2022; 3.ການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ການສະເໜີພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບກອບຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ການຜະລິດສະຖິຕິ ຂອງຂະແໜງການ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງເພື່ອເຮັດວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ  ປຶກສາຫາລືລົງເລິກຫົວຂໍ້ລະອຽດເພື່ອປະຕິບັດໃນແຜນປີ 2022 ຄື: 1. ເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫຼວດການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ປີ 2019/2020 ເຫຼັ້ມທີ II ແລະ ຊົມຟິມຂະບວນການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III (VCR); 2. ການເພີ່ມປະສິດພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ການຜະລິດຕົວຊີ້ບອກຂະແໜງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG).

ໃນກອງປະຸຊຸມທ່ານ ຮອງນາຍົກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ ກ່າວວ່າ: ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ ສປປ ລາວ ກ້າວສູ່ການພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ການຕິດຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ລວມທັງການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກທາງເສດຖະກິດ, ວຽກງານສະຖິຕິຍິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນ ເພື່ອໄດ້ມາຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ວ່ອງ ໄວທັນເວລາ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນພາວະວິໄສ ແລະ ອັດຕະວິໄສ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດ ທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງປະເທດເຮົາ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ມີຄວາມຊັດເຈນ, ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ທັນເວລາ-ທັນສະພາບ ແລະ ໃຫ້ການນຳຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ຂະແໜງການ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາ, ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ ຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິໃນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ຂະແໜງການໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຜະລິດຂໍ້ມູນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນກໍຄືໃນຕໍ່ໜ້າ ສ້າງໃຫ້ໄດ້ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໂດຍໃຫ້ມີການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກສະຖິຕິທີ່ມີຄວາມເອກະພາບ, ຄົບຊຸດກົມກຽວລະຫວ່າງກອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຂອງລະດັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີການເຊື່ອມສານລະບົບຕົວຊີ້ບອກຂອງສາກົນ ເຊັ່ນ: ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ອາຊຽນ ແລະ ອື່ນໆ, ການເຜີຍແຜ່, ການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຕ້ອງເຮັດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນເວລາຕາມທິດຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນລະດັບຊາດແບບລວມສູນປະຕູດຽວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງບໍ່ຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ມີລະບົບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຂອງຂະແໜງຕົນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ພັດ ທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ມີລະບົບໄອຊີທີທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຮັບປະກັນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ເປັນລັກສະນະລວມສູນ ແລະ ເປັນລະບົບ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເພີ່ມທະວີວຽກງານການຮ່ວມມືເພື່ອລະດົມແຫຼ່ງທຶນ ມາສົມທົບກັບງົບປະມານລັດຖະບານ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວາລະການພັດທະນາຂອງສາກົນ 2030 ພ້ອມທັງກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນ 5 ປີ ຂ້າງໜ້າ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາໜ້າວຽກ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ 2016-2025 ແລະ ວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດຜົນພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິທຸກຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ເກັ່ງ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນແຫຼ່ງທຶນໃນລະດັບທີ່ດີສົມຄວນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານສະຖິຕິຂອງປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບການພັດທະນາແບບກ້າວໜ້າ ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ.

 


ກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດCOVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ.

August 12, 2020 00:00 AM

ຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 32/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ເມສາ2020 ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມຂື້ນ ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2020 ທີ່ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທືນ, ໂດຍ ການເປັນ ປະທານ&...


ອ່ານຕື່ມ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຕ່າງໜ້າເຊັນ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ແລະ ບໍລິສັດຄູນມີໄຊກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຂົວທາງ (KMX) ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນພະລັງງານເອໂວລູຊັ່ນ (EPIC) ປະເທດສິງກະໂປ.

August 10, 2020 00:00 AM

ບໍລິສັດຄູນມີໄຊກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວທາງ (KMX) ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນພະລັງງານເອໂວລູຊັ່ນ (EPIC) ປະເທດສິງກະໂປ ສົນໃຈລົງທຶນສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ ທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຂະໜາດ 1.000 ເມກາວັດ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງແຂວງເຊກອງ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປປະເທ...


ອ່ານຕື່ມ

ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຳມະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ.

August 10, 2020 00:00 AM

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດແລະບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ ປີ 2020, ການເຊື່ອມສານຍຸດທະສາດສີຂຽວເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະເປັນການພັດທະນາທີ່ນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ຈຳກັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.<...


ອ່ານຕື່ມ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ເນັ້ນຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ໃຫ້ການນຳແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະໄຊຍະບູລີ ເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

August 11, 2020 00:00 AM

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍ້ຽມຍາມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະຕິດຕາມການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສອງແຂວງ ດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງທຳອິດໄດ້...


ອ່ານຕື່ມ

ສະໝັບໜຸນໂດຍ ໂຄງການລາວ 033​: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2020. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 217020, ແຟັກ: 021 217010

ອີເມວ: info@mpi.gov.la or info.mpi2020@gmail.com