ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

Ministry of Planning and Investment

MPI New Logo

ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນໄລຍະ 2016-2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 2021-2025

December 20, 2021 00:00 AM

 

ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2021 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ມີ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນໄລຍະ 2016-2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 2021-2025 ໃນຮູບແບບປະສົມປະສານລະຫວ່າງປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບທາງໄກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍມີທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ສອນປະເສີດ ດາລາວົງ ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງທີ່ມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດຕັ້ງຢູ່, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຜ່ານລະບົບທາງໄກ.

 

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ຂອງທ່ານ ສອນປະເສີດ ດາລາວົງ ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕໍ່ກັບບັນດາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນໄລຍະ 2016-2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 2021-2025 ແລະ ບັນຫາຄົ້ງຄ້າງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນໄລຍະ 2016-2020 ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນຶ່ອງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍລວມຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສ້າງຕົວເມືອງໃໝ່ໃນຊົນນະບົດ, ເຂດນິຄົມອຸດສະຫະກຳ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕິດພັນກັບທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ຍົດລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນເທຶ່ອລະກ້າວ ເຊິ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາສາມາດສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໄດ້ຄື: ນັບແຕ່ປີ 2016 ຫາ ເດືອນທັນວາ 2021 ແມ່ນມີບໍລິສັດເຂົ້າມາຈົດະບຽນ ຈຳນວນ 788 ບໍລິສັດ ລວມມູນຄ່າທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 15,9 ຕື້ກວ່າໂດລາ, ໃນນັ້ນ ບໍລິສັດພາຍໃນ 84 ບໍລິສັດ, ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ 676 ບໍລິສັດ ແລະ ພາຍໃນຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດ 28 ບໍລິສັດ. ພ້ອມນີ້ຍັງສາມາດປະຕິບັດພັນທະອາກອນຕ່າງໆທັງໝົດ ຈຳນວນ 413 ຕື້ກວ່າກີບ, ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ 52.319 ຄົນ; ມີມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກສິນຄ້າທັງໝົດ 4,7 ຕື້ໂດລາ ແລະ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຈໍານວນ 2,33 ຕື້ໂດລາ ແລະ ສາມາດພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທັງ 12 ເຂດຄື: ເຂດເສດຖະກິດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ, ເຂດເສດຖະກິດ ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ, ເຂດການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ, ເຂດກວມລວມໄຊເສດຖາ, ດົງໂພສີ, ພູຂຽວ, ບຶງທາດຫຼວງ, ເຂດລອງແທ່ງ-ວຽງຈັນ, ເຂດທ່າແຂກ, ຈຳປາສັກ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນໄລຍະ 2016-2020 ກໍ່ຍັງໄດ້ພົບບັນຫາຄົງຄ້າງຫຼາຍບັນຫາຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາບາງເຂດ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າເທົ່າຄວນ ຍ້ອນຄວາມອາດສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຊອກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ; 2. ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຖືກຈັດເກັບຄົບຖ້ວນເຊັ່ນ: ລາຍຮັບຈາກການຖືຮຸ້ນຂອງລັດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຈາກການກໍ່ສ້າງ, ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອື່ນໆ ສາເຫດຕົ້ນຕໍຍ້ອນການປະສານສົມທົບບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ; 3. ການສະໜອງແຮງງານລາວເຂົ້າເຮັດວຽກໃນເຂດ ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໂດຍສະເພາະ ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແລະ ເຕ່ນແດນງາມ, ສ່ວນຫລາຍຄົນລາວແມ່ນເຮັດທຸລະກິດປິ່ນອ້ອມຈຳນວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ 2 ເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນພວມເລັ່ງໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍນໍາໃຊ້ແຮງງານຈີນ ແລະ ພະມ້າເປັນຈໍານວນຫລາຍ;4. ກົນໄກການບໍລິການປະຕູດຽວ ຢູ່ໃນເຂດຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວເທົ່າທີ່ຄວນ, ເນື່ອງຈາກຕິດພັນກັບລະບຽບການ, ນິຕິກາຂອງຫລາຍຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະການອອກອະນຸຍາດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 5. ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນ ບາງເຂດຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວເຊັ່ນ ຈຸດ A ເຂດສະຫວັນ-ເຊໂນ, ເຂດພູຂຽວ, ເຂດລ່ອງແທ່ງ-ວຽງຈັນ ແລະ ເຂດທ່າແຂກ; 6. ການສ້າງໂຄງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາຍັງມີໜ້ອຍເຊັ່ນ: ການປູກ, ການລ້ຽງ, ການສະໜອງສິນຄ້າອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກເຂົ້າໃນໂຄງ , ການຍັງຂາດການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງເຂດ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ; 7. ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດໂດຍສະເພາະ ການໂຮມສະ ພາບໍລິຫານເຂດພູຂຽວ ເຂົ້າກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ສ່ວນແຂວງຫລວງພະບາງ ຍ້ອນເຂດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າ ການປະກາດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຈຶ່ງລໍຖ້າໄວ້ກ່ອນ, ສໍາລັບແຜນວຽກຈຸດສຸ່ມໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນ: 1. ຍົກລະດັບດຳລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂຶ້ນເປັນກົດໝາຍ, ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເຂດເສດຖະ ກິດພິເສດ ແຕ່ປີ 2021-2030 ຊຶ່ງຈະສະເໜີລະອຽດໃນພາກຕໍ່ໄປ; 2.ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຈະສຸມໃສ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແລະ ເຂດບໍ່ເຕ່ນແດນງາມກ່ອນ; 3. ປະເມີນການປະຕິບັດສັນຍາຂອງບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ບັນດາເຂດທີ່ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ສ້າງໃຫ້ເປັນເຂດຕົວແບບໃນການພັດທະນາ. ເຂດທີ່ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າປານກາງ ຈະໄດ້ຊຸກຍູ້ໃນການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າມາໃນເຂດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນ, ຊຸກຍູ້ຜູ້ພັດທະນາເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນເຂດທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍ ຈະໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຜູ້ພັດທະນາ ເພື່ອຫາທາງອອກທີ່ເໝາະສົມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ສ່ວນບັນດາເຂດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ເຊີນຜູ້ພັດທະນາມາຮັບຊາບຕໍ່ຂໍ້ບົກພ່ອງແລ້ວ, ຕໍ່ໄປຈະໄດ້ດຳເນີນຂັ້ນຕອນທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາທີ່ກຳນົດໄວ້; 4. ປັບປຸງການບໍລິການປະຕູດຽວຂອງບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນດ້ານການບໍລິການ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດອອກອະນຸຍາດຢູ່ກັບທີ່ໄດ້; 5.ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍໃຫ້ໄປຂຶ້ນກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ດ້ານການຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົບປະມານ. ສ່ວນວຽກງານດ້ານວິຊາການ ແມ່ນຂຶ້ນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; 6. ຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ສະໜອງແຮງງານລາວເຂົ້າເຂດ. ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ຂອງລາວ ໃຫ້ມີສ່ວນຈາກການພັດທະນາ; 7. ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊັ່ນ:

 

  1. ໂຄງການ AMATA ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ;
  2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນສາກົນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ;
  3. ໂຄງການສ້າງພະໃຫຍ່ຢູ່ເຂດບຶງທາດຫຼວງ;
  4. ໂຄງການຫຼອມເຫັຼກກ້າຢູ່ເຂດທ່າແຂກ;
  5. ໂຄງການທີ່ພວມສຶກສາສຳຫຼວດ MOU ປະກອບມີ: ໂຄງການເຂດອຸດສາຫະກຳ-ກະສິກຳ,ໂຄງການສ້າງພະລັງງານແສງຕາເວັນຢູ່ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ ບ້ານແດນສະຫວັນ, ໂຄງການສ້າງເຂດໄຮເທັກປາກ ຢູ່ເຂດລ່ອງແທ່ງ-ວຽງຈັນ, ໂຄງການສູນບໍລິການເຕົ້າໂຮມຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ICD ຢູ່ເຂດກວມລວມໄຊເສດຖາ ແລະ ອື່ນໆ;
  6. ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຢູ່ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ສີທັນດອນ, ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ, ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ, ກວມລວມໄຊເສດຖາ,ບຶງທາດຫຼວງ ແລະ ອື່ນໆ.

 


ກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດCOVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ.

August 12, 2020 00:00 AM

ຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 32/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ເມສາ2020 ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມຂື້ນ ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2020 ທີ່ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທືນ, ໂດຍ ການເປັນ ປະທານ&...


ອ່ານຕື່ມ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຕ່າງໜ້າເຊັນ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ແລະ ບໍລິສັດຄູນມີໄຊກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຂົວທາງ (KMX) ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນພະລັງງານເອໂວລູຊັ່ນ (EPIC) ປະເທດສິງກະໂປ.

August 10, 2020 00:00 AM

ບໍລິສັດຄູນມີໄຊກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວທາງ (KMX) ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນພະລັງງານເອໂວລູຊັ່ນ (EPIC) ປະເທດສິງກະໂປ ສົນໃຈລົງທຶນສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ ທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຂະໜາດ 1.000 ເມກາວັດ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງແຂວງເຊກອງ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປປະເທ...


ອ່ານຕື່ມ

ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຳມະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ.

August 10, 2020 00:00 AM

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດແລະບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ ປີ 2020, ການເຊື່ອມສານຍຸດທະສາດສີຂຽວເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະເປັນການພັດທະນາທີ່ນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ຈຳກັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.<...


ອ່ານຕື່ມ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ເນັ້ນຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ໃຫ້ການນຳແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະໄຊຍະບູລີ ເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

August 11, 2020 00:00 AM

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍ້ຽມຍາມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະຕິດຕາມການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສອງແຂວງ ດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງທຳອິດໄດ້...


ອ່ານຕື່ມ

ສະໝັບໜຸນໂດຍ ໂຄງການລາວ 033​: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2020. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 217020, ແຟັກ: 021 217010

ອີເມວ: info@mpi.gov.la or info.mpi2020@gmail.com